Piątek, 21.06.2024 16:57

Regulamin

§1. Definicje
 
Administrator - Tomasz Wawrzyniak Karpatka.pl z siedzibą w Karpaczu 58-540 przy ulicy Mickiewicza 5a/4, zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP 8511542373, tel. kontakt
Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zarejestrowane konto w serwisie www.kamerynadrogach.pl
Internauta - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania kamer, przeglądania widoków z kamer.
 
§2. Postanowienia ogólne
 
1. Internetowa lista widoków z kamer – kamerynadrogach.pl dostępny jest w domenie internetowej www.kamerynadrogach.pl.
2. Serwis KameryNaDrogach.pl to platforma informacyjna na temat widoków z kamer w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem dostępna na polskim rynku, w której zarówno Internauta jak i Użytkownik przeglądając widoki z kamer, sam może wyrazić opinię na temat danego widoku z zastrzeżeniem, iż Użytkownik posiada większe prawa i możliwości na temat opinii na temat kamer zgodnych z akceptacja regulaminu.
 
§3. Zasady korzystania z serwisu KameryNaDrogach.pl
 
1. Korzystając z serwisu KameryNaDrogach.pl, Użytkownik oraz Internauta nie może w szczególności:
  • Zamieszczać reklam lub ogłoszeń o charakterze komercyjnym bez zgody Administratora,
  • Zamieszczać treści, które naruszają tajemnice handlowe oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i patentowe,
  • Zamieszczać wypowiedzi bądź treści obraźliwych, wulgarnych, o charakterze pornograficznym, nawołujących do szerzenia nienawiści lub konfliktów społecznych,
  • Kopiować, modyfikować, rozpowszechniać informacji zawartych w serwisie KameryNaDrogach.pl bez zgody Administratora,
  • Zamieszczać hiperłączy do innych stron internetowych, bez zgody Administratora.
2. Administrator nie redaguje opinii o kamerach zamieszczanych przez Użytkowników, jednak sprawdza ich brzmienie pod względem naruszenia przepisów §3 pkt 1 Regulaminu.
3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie i rozpowszechnianie przez Administratora wszelkich informacji zamieszczonych w serwisie www.kamerynadrogach.pl
4. KameryNaDrogach.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników. Użytkownicy, których wypowiedzi naruszają prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
5. Prezentowany obraz zależy wyłącznie od właściciela kamery i tylko oni ponoszą za niego pełną odpowiedzialność. Serwis KameryNaDrogach.pl nie ma żadnego wpływu na przekaz. Jeżeli zauważysz, że w kamerze pojawiają się treści niezgodne z polskim prawem zgłoś w/w kamerę do nas korzystając z formularza kontaktowego, a po sprawdzeniu zostanie usunięta z naszego portalu.
6. W Serwisie KameryNaDrogach.pl zamieszczone są tylko i wyłącznie widoki z kamer, których właściciele wyrazili zgodę na ich publikacje. W przypadku wszystkich kamer serwis KameryNaDrogach.pl otrzymał pisemną lub ustną zgodę na zamieszczanie obrazu bezpośrednio w serwisie.
 
§4. Rejestracja
 
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji oraz dalszego użytkowania zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 133 poz. 883. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Morena – Portale Internetowe.
2. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zarejestrowane konto w KameryNaDrogach.pl
3. Konto Użytkownika - strony oraz funkcje w KameryNaDrogach.pl dostępne po wprowadzeniu Loginu oraz Hasła
4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta Użytkownika.
5. Hasło - wprowadzony przez Użytkownika ciąg znaków mający na celu zabezpieczenie dostępu do Konta Użytkownika.
 
§5. Pozostałe
 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich postanowień Regulaminu bez podawania przyczyn, a Użytkownik wyraża na powyższe zgodę
2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na bieżąco na stronie głównej serwisu www.kamerynadrogach.pl
3. Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 7/04/2017 r.