Czwartek, 18.07.2024 00:03

Miasta z Kamerami ↓

Kamery w powiecie Jaworzno (3)

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U W Y Z Ż Ź

Najczęściej wybierane kamery

Powiat Jaworzno - opis

Jaworzno to miasto na prawach powiatu położone we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski. Miasto usytuowane jest w dorzeczu Wisły, w zlewni rzek Białej Przemszy, wzdłuż której przebiega północna granica miasta. Jaworzno było niegdyś miastem tzw. Zagłębia Krakowskiego, natomiast obecnie stanowi główny ośrodek Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego.

Historia Jaworzna sięga przełomu XII i XIII wieku. Pierwsze zapiski w księgach historycznych na temat osad istniejących w miejscu dzisiejszego miasta pochodzą z lat 1229-1243. Wspomniane w nich zostały osady wiejskie, takie jak: Jaworzno, Ciężkowice, Byczyna i Długoszyn. Wymienione wsie obecnie stanowią dzielnice miasta, i aż do 1335 roku wszystkie rozwijały się samodzielnie.

Jaworzno zajmuje powierzchnię około 150 kilometrów kwadratowych i należy do największych miast w Polsce. Jego struktura nie jest zwarta. Dzielnice usytuowane są promieniście w stosunku do centrum i oddzielone są od siebie pasmami zieleni tworząc specyficzny charakter funkcyjno-przestrzenny. Na kształt miasta wpływ miały zachodzące w XX wieku procesy historyczne oraz zmiany administracyjne kraju, podczas których kilka samodzielnych gmin połączonych zostało w jeden organizm miejski.

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze musisz zalogować się.