Poniedziałek, 15.07.2024 01:52

Kamery w Czchowie

Brak kamer.

Czchów - opis

Czchów to niewielkie miasto leżące w powiecie brzeskim, a województwie małopolskim, liczące zaledwie 2200 mieszkańców. Te niewielkie miasteczko, a właściwie mieścina położona jest pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem, nad Dunajcem, opodal drogi nr 75.

Wzmianki w księgach historycznych na temat ówczesnej osady w miejscu dzisiejszego miasta pojawiają się już w dokumentach z XIII wieku. W 1327 roku istniała tutaj królewska komora celna. W 1333 roku Czchów odziedziczyła Jadwiga, po swoim mężu - Władysławie Łokietku, następnie w wyniku śmierci Jadwigi w 1339 roku, Czchów przeszedł w ręce Kazimierza Wielkiego. Za czasów jego panowania miasto otoczone zostało murem obronnym. Dokładnie nie wiadomo, kiedy Czchów otrzymał prawa miejskie, lecz z dokumentu z roku 1355 wynika, że Czchów prawa miejskie otrzymał wiele lat wcześniej. W 1928 roku miejscowość utraciła prawa miejskie i odzyskała je dopiero 1 stycznia 2000 roku.

Czchów stanowić może ciekawy punkt postojowy na drodze do Nowego Sącza lub Brzeska. Wartym zobaczenia zabytkiem jest kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny wzniesiony w stylu gotyckim z zachowaną w prezbiterium gotycką polichromią z XIV wieku oraz głównym ołtarzem z XVII wieku. Warto także w wolnej chwili wybrać się na główny plac Czchowa - Rynek, który otoczony jest zabytkowymi kamienicami z podcieniami. Kolejnym, ogromnie interesującym zabytkiem są ruiny średniowiecznego zamku gotyckiego, aż po dziś dzień ocalała tutejsza baszta górująca nad miastem.

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze musisz zalogować się.